Min lokala hjälte

Åvaområdet ska flygfotograferas

Tyresö För att hålla Tyresö kommuns kartor aktuella genomför kommunen flygfotografering och laserskanning under april. Syftet är att skapa nya förbättrade höjddata över kommunen. Laserskanningen sker med tillstånd och är inte farligt för människor, djur eller växtlighet. Skanningen sker dagtid från en helikopter och ljudet kan eventuellt störa känsliga djur som hästar och hundar.

Flygfotograferingen sker endast över Åva-området.