Min lokala hjälte

Även Orkesta IP prövas som plats för boende för nyanlända

Orkesta IP i Lindholmen kan bli bebyggt av ett tillfälligt boende för nyanlända.

Kommunen undersöker nu fler platser för att få till stånd ett tillfälliga boende för nyanlända som anvisats till kommunen. På sin hemsida uppger Valletuna kommun att Orkesta IP i Lindholmen är en lämplig plats då ”lokaliseringen uppfyller krav på närhet till skola, kollektivtrafik och service”.

Området är inte detaljplanelagt. Kommunens avsikt är att så småningom ansöka om ett tidsbegränsat bygglov.

14 juni bjuder kommunen in till öppet hus i Orkesta bygdegård angående placeringen av det tillfälliga boendet.

Enligt den karta som kommunen publicerat på sin hemsida förblir fotbollsplanen orörd.