Avfall ska värma upp Upplands-Bro

Ett nytt kraftvärmeverk som ska eldas med avfall planeras i Högbytorp.
Ett nytt kraftvärmeverk som ska eldas med avfall planeras i Högbytorp.
Ett stort kraftvärmeverk och en biogasanläggning planeras i Högbytorp nordväst om Bro.

Om bygget blir av kan flera befintliga panncentraler stängas.

Företaget Rang-Sells driver sedan 1960-talet en avfallsanläggning i Högbytorp nordväst om korsningen mellan E18 och väg 269. Väster om den anläggningen vill Eon Värme bygga ett kraftvärmeverk och en biogasanläggning. Det vore enligt företaget en optimal placering.

– Högbytorp ligger strategiskt bra till för att distribuera fjärrvärme till Bro, Kungsängen, Bålsta och Järfälla. Det är en bra samlokalisering med Rang-Sells och det finns väldigt få boende i närheten som blir störda, säger Fredrik Elgh, regionchef på Eon Sverige.

Det nya verket kan ta emot upp till 275 000 ton avfall per år för förbränning. Värmen som alstras skulle räcka till ungefär 15 000 villor. Dessutom produceras el. Den andra anläggningen ska ta emot högst 115 000 ton matrester, gödsel och annat organiskt avfall som omvandlas till fordonsgas och biogödsel.

Mark- och miljödomstolen gav nyligen företaget tillstånd för verksamheten. Nästa steg blir att ta fram en detaljplan och bevilja bygglov. Om anläggningen byggs innebär det att flera små panncentraler i Upplands-Bro kan stängas, däribland den på Norrgrindsvägen vid Bro centrum. Även Eon:s anläggningar på Effektvägen i Kungsängen, Kraftvägen i Brunna och Hallonvägen i Tibble kan stängas.

– Det är små pannor som inte är optimalt belägna. Med den nya anläggningen blir de överflödiga, säger Fredrik Elgh.

Enligt honom finns goda marginaler för att klara miljötillståndets villkor.

– Det kommer inte att lukta eller att bullra. Vi bygger med den senaste tekniken och utsläppen får omfattande rening.

Eon vill bygga ett gemensamt fjärrvärmenät för Upplands-Bro och Järfälla. För Järfällas del innebär det att Säbyverket blir kvar medan pumpstationen i Slammertorp kan läggas ned.

Utbyggnaden i Högbytorp är en välkommen miljöinvestering, enligt Irène Seth (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Nu körs hushållssopor från Upplands-Bro till Uppsala och det är inte bra. Vi har många ridanläggningar i kommunen och de kan skeppa gödsel dit, säger hon.

Irène Seth ser också fram emot att de mindre panncentralerna kan stänga.

– Det möjliggör utveckling av våra centrum. Det finns inget beslut om vad vi kan göra med marken. Den kan användas till bostäder eller någon verksamhet.

Fakta

Panncentraler kan stängas

Nordväst om Bro vill Eon bygga en ny anläggning för kraftvärme och biogas.

Värmen därifrån gör det möjligt att stänga värmecentralen i Bro centrum.

Även värmecentralen vid Coops varulager kan stängas.