Min lokala hjälte

Avfallsfusket var känt sedan länge

Sollentuna Energi hemlighöll Sitas tidigare fusk.

Sanningen: sopproblemen har pågått och varit kända i åratal.

Sophämtarna blandar hushållssopor med matavfall.

Lokaltidningen Mitt i:s avslöjande i maj visade med all tydlighet att sophämtningen i Sollentuna inte fungerade.

”Ny information”, hävdade Sollentuna Energi som ansvarar för kommunens avfallshantering.

Upprörda läsare hörde direkt av sig och meddelade att bolaget visst känt till problemen. Än värre, felsortering var bara en del av problemet.

Ett annat, om möjligt större, problem var att hushållen feldebiterats, hävdade bland annat sophämtarna själva.

Nu svarade Sollentuna Energi att man fått vissa mindre indikationer om problem, men att man litat på sin sopentreprenör Sita.

Men Sollentuna Energi visste att man inte kunde lita på Sita.

Nya uppgifter som Lokaltidningen Mitt i Sollentuna har fått fram visar att Sollentuna Energi känt till att det fuskats i åratal.

Man fick till och med ersättning av Sita på grund av misskötsamhet redan 2010, uppgifter som kommunens bolag dolt för allmänheten.

– Vi har fått information om att det var problem redan 2010. Men det klarades upp, man gjorde upp i godo, säger Robin Sjöberg (S), oppositionens representant i Sollentuna Energis styrelse.

Har ni frågat varför Sita tilläts ha kvar entreprenaden?

– Ja, det fanns ett avtal och Sita tilläts fortsätta med löfte om bot och bättring.

Tycker du att det var rätt?

– Jag vet inte detaljerna i avtalet så det kan jag inte kommentera.

Har ni riktat någon kritik mot Sollentuna Energis ledning?

– Vi har riktat en viss kritik mot att man inte informerade styrelsen och allmänheten tidigare.

Sollentuna Energis vd Gösta Söderkvist medger att man känt till brister i avfallshanteringen och att man kom till en uppgörelse med Sita redan 2010.

Trots detta lät man alltså Sita ha kvar entreprenaden.

– En upphandling tar tid. Man byter inte entreprenör som man byter bil, säger Gösta Söderkvist.

Uppgiften strider klart mot tidigare uttalanden om att problemen var okända.

Så här skrev Sollentuna Energi själva i ett brev som i augusti gick ut till alla hushåll i Sollentuna: ”Vi borde själva ha upptäckt problemen och agerat tidigare”.

– Vi uttryckte det så. Vi är en liten organisation och vi har förlitat oss på att Sita haft en stor egen kontroll. I ett samarbete ska man kunna lita på varandra till motsatsen är bevisad.

Var inte motsatsen bevisad?

– Vi hade påtalat vissa brister. Vi insåg väl inte fullt ut problemen vid det tillfället. Vi får dra lärdom av det.

Borde ni haft bättre kontroll?

– Efter uppgörelsen kanske vi kunde ha granskat ytterligare.

Vad har ni för ansvar?

– Vi har ansvar för vår verksamhet och vi har inte lyckats fullt ut. Vissa tycker säkert att det är ett mindre misslyckande medan andra tycker att det är ett stort misslyckande.

Hur stora problem har det varit?

– Det är svårt att avgöra fullständigt. Man ska inte glömma, Sollentuna har varit ledande i sortering av avfall. Svårigheten är när entreprenören har hela paketet. Vi hade inte kontroll. Men nu har vi fått det. Det känns himla tryggt.

Hur länge har ni känt till problemen med sopsorteringen?

– Jag kan inte säga exakt.

Sollentuna Energis styrelseordförande Lars-Erik Svegander (M) tycker att bolaget skött sitt uppdrag.

– Jag tycker att vi haft bra kontroll.

Hans förklaring till problemen:

– Man kan inte kontrollera allt.

Fakta

Alla uppgifter har hemligstämplats

Sopfuskets omfattning, uppgifter om vad Sollentuna Energi känt till samt detaljer i olika avtal, bland annat de skadeståndskrav man ställt på Sita, är omstridda. Lokaltidningen Mitt i har därför begärt ut alla handlingar som rör Sita, enligt offentlighetsprincipen. Efter upprepade påminnelser svarar bolaget att allt som har att göra med Sita är lagt under sekretess.

– Det är för allmänhetens bästa, säger vd Gösta Söderkvist.