Avfart från E18 stängs av ett år

Hjulsta Snart kommer Trafikverket att stänga av avfarten från E18 västergående som ansluter till Akallalänken och Bergslagsvägen. Detta för att bygga färdigt E18 och ramperna vid trafikplatsen i Hjulsta. Avfarten kommer att stängas 7–8 juli i år och öppna först sommaren 2013.

Samtidigt blir det snart svårare att ta sig in i Tensta med bil. Infarten till Tenstastråket kommer nämligen att stängas av under tre månader under hösten 2012, från och med början av augusti. Avstängningen görs i samband med att trafiken läggs över på en del av nya E18, mellan Spånga kyrkväg och Elinsborgsskolan.