Avgångskrav och massiv kritik mot Tenstas toppolitiker

Mitt i har intervjuat 16 tjänstemän som beskriver hur Awad Hersi detaljstyrt enskilda ärenden och lagt sig i deras arbeten. Många av dem valde att säga upp sig.
Mitt i har intervjuat 16 tjänstemän som beskriver hur Awad Hersi detaljstyrt enskilda ärenden och lagt sig i deras arbeten. Många av dem valde att säga upp sig.
Tjänstemän som säger upp sig och kaos i den egna nämnden.

Allvarlig kritik riktas mot Spånga-Tenstas ordförande Awad Hersi (MP).

Han ska bland annat ha försökt att påverka vem som får försörjningsstöd, strukit negativa stycken i beslutsunderlag – och orsakat flera avhopp bland chefer och anställda.

Efter Mitt i:s granskning kräver nu oppositionen att han avgår.

Awad Hersi (MP) är ordförande i stadsdelsnämnden och Spånga-Tenstas starke man – en politiker som har starkt stöd i Järva. Han fick 789 personkryss i senaste valet till kommunfullmäktige och uppfattas av många som någon som ser till att saker förändras till det positiva i stadsdelen.

Men det finns en annan sida.

Mitt i har i en stor granskning gjort enskilda intervjuer med 16 anställda och före detta anställda på Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Personerna har valt att vara anonyma. En del för att de fortfarande jobbar med Spånga-Tenstas ledning. Andra för att de har gått vidare och vill inte förknippas med ordföranden – men samtidigt tycker att det är viktigt att invånarna får reda på hur stadsdelen har skötts.

Genom granskningen växer en tydlig bild fram. Det är bilden av en ordförande som lägger sig i saker som vanligtvis inte ingår i en politikers uppdrag, som går in och petar i individärenden och detaljstyr sådant som är förvaltningens uppgift, inte politikernas.

Det är också bilden av en ordförande som uppges ha orsakat många avhopp bland chefer och andra tjänstemän på Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Under Awad Hersis period som ordförande har nio chefer valt att avsluta sina tjänster. I andra till storleken jämförbara förvaltningar slutade mellan en och sex chefer under samma period. Men det är inte bara chefer som valt att lämna förvaltningen i Spånga-Tensta. Mitt i har också pratat med flera andra tjänstemän som sagt upp sig.

Några av dem som Mitt i intervjuat har uppgett en omorganisation på förvaltningen som en delanledning till att de valt att sluta. Men majoriteten av dem berättar att de gjort det på grund av för mycket politisk inblandning från ordförande Awad Hersi.

– Vad ska han med oss till, som är experter, om han inte vill lyssna på oss. Jag kände inte längre att jag hade förutsättningar att göra ett bra jobb, säger en före detta chef på förvaltningen.

– Jag valde att säga upp mig utan att ha en annan anställning att gå till. Situationen var ohållbar, jag kunde inte göra mitt jobb och min personal mådde inte bra, säger en annan person som arbetat som chef på förvaltningen.

Flera av Mitt i:s källor berättar oberoende av varandra att de, oftast i samtal från Awad Hersi, utsatts för påtryckningar i ärenden som handlar om försörjningsstöd för enskilda invånare i stadsdelen.

– Han har ett ovanligt intresse för enskilda individers ärenden på avdelningen för ekonomiskt bistånd, berättar en källa i förvaltningen.

– Kulturen blev lite så hos invånarna, att fick man inte som man ville så ringde man ordföranden. Efter att vi fattat beslut på delegation hörde han av sig, förhörde sig om våra bedömningsgrunder och undrade om vi inte ”missat något”.

Flera personer med god insyn i verksamheten som Mitt i pratat med bekräftar att anställda upplevde påtryckningar:

– Det ledde till att flera kompetenta tjänstemän sa upp sig. När någon som inte har detaljkunskap ska vara med och fatta beslut och bestämma så blir det inte bra. När jag tog upp detta med ordförande fick jag inte någon respons. Beteendet fortsatte. Jag tycker att situationen är jätteallvarligt.

Oppositionen reagerar starkt på uppgifterna.

– Han borde avgå. Det är maktmissbruk att försöka påverka enskilda ärenden. Och det är fullständigt ohållbart att man går in i tjänsteutlåtanden. Anställda i förvaltningen och medborgare måste veta var man har sin politiker, säger Ole Jörgen Person (M), vice ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Även Bengt Porseby (L), ledamot i nämnden, rasar.

– Det här är oacceptabelt. Jag har tidigare hört av tjänstemän att de valt att sluta på grund av att Awad har engagerat sig för mycket i deras arbete. Man borde byta ut honom, det är inte värdigt att han sitter kvar.

Läs mer: Kaos i stadsdelsnämnden

Det är inte olagligt för en politiker att förhöra sig om grunderna för ett beslut som en tjänsteman tagit på delegation, så vida det inte är ärenden där det är vänner eller släkt till den som frågar, då handlar det om jäv. Men det finns fler gränser.

– Om det handlar om ärenden som nämnden inte behandlar så har en enskild ledamot eller ordförande inte rätt att försöka ändra beslut, säger Staffan Wikell, förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting (SKL).

En gemensam bild hos de personer i förvaltningen som Mitt i intervjuat är att detaljstyrning satts i system av Awad Hersi.

Tjänstemännen berättar att det fanns två datum på förvaltningen för inlämning av tjänsteutlåtande, de dokument som utgör underlag för beslut som politikerna i nämnden tar.

Vid det första ”inofficiella” datumet skulle tjänsteutlåtandet gå till ordföranden för att han skulle kunna korrigera – eller ”tvätta” – det, innan det vid ett senare datum presenterades för nämnden.

– Vi kallades till möten där han satt och strök i tjänsteutlåtanden, tog bort det som inte var tillräckligt positivt i frågor han ville driva. Allt för att gagna hans politik, säger en tjänsteman.

– Det gick så långt att jag var tvungen att sitta och ljuga när medborgare eller politiker ställde frågor om tjänsteutlåtandet. Jag verkade dum i huvudet. Det var inte längre mitt utlåtande, det var hans, säger en annan tjänsteman.

Det är ett tillvägagångssätt som får stark kritik från experter.

– För nämnden och allmänheten blir det förljuget om ordförande gör saker som nämnden inte vet något om. Då tror allmänheten och nämnden att det är förvaltningen som självständigt tagit fram ett tjänsteutlåtande när det i själva verket är ordförande som tagit fram det, säger Staffan Wikell, förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Det förekommer att politiker är med och tycker och ändrar i tjänsteutlåtanden, men en ordförande ska också respektera regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet i handläggningen. Det kravet gäller både förtroendevalda och tjänstemännen.

Christer Hjert, expert inom kommunal- och landstingsjuridik, tycker att beteendet är anmärkningsvärt.

– Det är inte lämpligt att styra så i detalj. Den här typen av beteende går ut över medborgarna när man inte har ett fungerande samarbete mellan nämnd och förvaltning, säger han.

Ett exempel som återkommer är tjänsteutlåtandet om graffitiväggen, som beräknades kosta stadsdelen 800 000 kronor. Där ville ordföranden stryka kritiska synpunkter från parklekspersonal och fältarbetare, enligt Mitt i:s källor. Awad Hersi ska också inledningsvis ha strukit förvaltningens förslag om att ha en medborgardialog om den planerade väggen.

– När vi fick avslag på första bygglovet ville ordförande dessutom skicka in en ny ansökan utan att nämnden visste om det, berättar en tjänsteman för Mitt i.

En annan anställd berättar också att hen vägrat skriva under tjänsteutlåtande på grund av de många förändringar som gjordes i det av ordföranden.

Läs mer: Awad Hersi (MP) svarar: ”Jag tar till mig av kritiken”

Läs mer: Egna partiet kräver: Avgå Hersi