Avgift blir kvar för toabesök på biblioteket

SUNDBYBERG Ta bort avgiften på toalettbesök på stadens bibliotek, skriver en Sundbybergsbo i ett medborgarförslag.

Det kostar fem kronor att gå på toa men eftersom man sällan har mynt på sig, skriver förslagsställaren, borde det vara gratis.

Utmärkt, svarar Vänster­partiet som tycker att bibliotekets service ska vara fri för alla. Men i kultur- och fritidsnämnden tog det stopp.

Där svarar man nu att det är svårt att hålla gratistoaletter rena. Som exempel nämns att de ”drar till sig missbrukare” och man varnar för att toaletterna kan bli en handelsplats för droger.

Därmed kommer toabesöken även i fortsättningen beläggas med en avgift. Sms-betalning kan dock komma att prövas.