Avgift efter sommaren på infartsparkeringar

Arkivbild.
Arkivbild.
Det blev ett ja när kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott tog ställning till en avgift för infartsparkeringarna. Men tidigast efter sommaren kan förslaget bli verklighet.

Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott har beslutat att föreslå till kommunstyrelsen att en avgift ska införas på infartsparkeringarna i Väsby. Förslaget är en del av en utredning som menar att regleringen av infartsparkeringar bör ligga i linje med grannkommunernas avgifter.

– Det är dels för att se till att infartsparkeringar är för dem som pendlar i första hand. Vi har som målsättning att få bort dem som långtidsparkerar där, säger Ali Kashefi (S), ordförande i kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott.

Sen Sollentuna införde avgifter på sina infartsparkeringar har trycket ökat på infartsparkeringarna i Väsby. Det är ytterligare en anledning till att kommunen nu vill införa avgifter.

– Vi har sett en ökning, framför allt från Rotebro. om Sollentuna har avgifter är det inte hållbart att vi inte har det, säger Kashefi.

Det slutgiltiga beslutet fattas av kommunfullmäktige men innan dess ska kommunstyrelsen besluta i frågan. Det innebär att att avgifterna kan klubbas tidigast i juni och införas tidigast efter sommaren. Innan avgifterna kan införas måste kommunen information och att avgifter införs. Då kommer skyltning och märkning av platserna förtydligas.

Enligt förslaget skulle avgiften på samtliga infartsparkeringar vara 20 kronor per tolv timmar, detsamma som avgiften på Sollentunas infartsparkeringar.