Avgift tas bort för små tillbyggnader

Planavgiften för enbostadshus höjs rejält i Lidingö stads nya plan- och bygglovstaxa. Dessutom ska kommunen bli hårdare på att ta ut avgift när någon tar tillbaka en bygglovsansökan.

– Vi går numera direkt efter den taxa som SKL (Sveriges kommuner och landsting) har tagit fram, säger Lidingös bygglovschef Agneta Tarandi.

I maj förra året kom en ny plan- och bygglag. Numera gör kommunen fler kontroller på byggarbetsplatser för att minska antalet fel och förkorta byggprocesserna. Alla bygglov ska nu behandlas inom tio veckor efter komplett ansökan, och kommunen har anställt fler handläggare.

Den är svårt att jämföra den nya plan- och bygglovstaxan med den gamla. Men den avgift som höjs mest är planavgiften för enbostadshus, som tas ut i områden med en detaljplan antagen efter 1987. Avgiften beräknades förr efter husets storlek och låg till exempel på 21 821 kronor för en villa på 180 kvadratmeter. Nu kostar det 63 360 kronor oavsett husets storlek. Men enligt Agneta Tarandi är det relativt få som kommer att beröras av denna höjning.

– Väldigt många av våra detaljplaner är äldre än från 1987, säger hon.

Ett vanligare ärende för kommunen är tillbyggnader större än 50 kvadratmeter, där avgiften för bygglovsansökan också har höjts. Samtidigt har man tagit bort planavgiften för tillbyggnader eller uthus mindre än 50 kvadratmeter.

Kommunen kommer nu också att bli mer noga med att ta betalt för nedlagt arbete när någon återkallar en bygglovsansökan.

– Vissa har tidigare återtagit sina ansökningar i stället för att betala avgiften vid avslag. Men ibland har vi hunnit göra ett jättejobb med ansökan och det måste vi få betalt för, säger Agneta Tarandi.

Fakta

Nya avgifter för husbyggen

Källa: Lidingö stad