Avgiften för äldres trygghetslarm höjs

Kostnaden för trygghetslarmen har ökat från och med januari.
Kostnaden för trygghetslarmen har ökat från och med januari.
Kommunen har från januari höjt månadsavgifterna för de cirka 400 pensionärer i Haninge som har trygghetslarm som abonnemang, från 150 till 200 kronor.

– Jag tycker det är oförskämt att höja så kraftigt på en och samma gång. Det är ju en ökning på 600 på ett år, säger Lasse Bergh, 82, från Brandbergen.

Ökningen på 25 procent sker efter att kommunen under flera år inte gjort någon ökning, säger Ros-Marie Geijer, avdelningschef för förebyggande verksamhet på äldreförvaltningen.

– En rimlig kostnadsökning, bedömer vi, utifrån våra allmänna kostnadsökningar på förvaltningen. Vi har även tittat runt på andra håll i Sverige och denna kostnad är inte anmärkningsvärd, säger Rose-Marie Geijer.

Lasse Bergh, en av alla dem som har abonnemang, tycker höjningen är för tuff.

– Jag såg bara av en tillfällighet att det hade dragits extra på mitt autogiro. Jag hade inte fått någon information om detta. Man slår undan benen på oss som redan ligger. Det tar ganska hårt på den pension jag har, säger han.

Abbonemangskund är den som frivilligt köper tjänsten, utan krav från någon myndighet, och det har varit uppskattat bland Haninges seniorer och gett ökad trygghet.

Rose-Marie Geijer menar att det inte varit många synpunkter på höjningen vad hon känner till.

– Jag kan bara svara för vad jag allmänt hört och för mig själv, visst har vi fått några reaktioner men inte många. Det är absolut ingen anstormning av klagomål, jag tror man uppskattar tjänsten så mycket.

Det finns en möjlighet att få det billigare, säger hon.

– Om man har behov av övriga insatser enligt socialtjänstlagen, och beroende på sin inkomst, kan man få en lägre kostnad för trygghetslarmet. Vilken ekonomi du har kan påverka hur mycket det kostar enligt socialtjänstlagen, säger Rose-Marie Geijer.

Äldrenämnden gick mot ett underskott på cirka 56 miljoner under 2015. Vid beslutet om effektiviseringar i maj i fjol beslutades att äldreförvaltningen skulle genomföra en översyn av avgifter inom äldreomsorgen. Då höjdes avgiften för trygghetslarmet.

Enligt Annett Haaf, ordförande i äldrenämnden, låg avgifterna för trygghetslarm 2015 mellan 150 till 260 kronor i månaden bland Södertörnskommunerna.

– Avgifter för 2017 är inte beslutat och jag kan inte i dag säga om det skulle kunna bli en ytterligare höjning för just insatsen trygghetslarm, men jag anser att avgifter ska ha en årlig översyn hädanefter, säger Annett Haaf.

Enligt Lasse Bergh, som är med i PRO Haninge, ska PRO ta upp frågan med äldrenämnden.