Nu blir det billigare att parkera med motorcykel

Nya, billigare p-avgifter för motorcyklar klubbat.
Nya, billigare p-avgifter för motorcyklar klubbat.
Nya p-avgifterna i Stockholm väckte stor ilska bland motorcyklister. Men staden backade och sänker i stället parkeringsavgifterna för MC – de nya avgifterna börjar gälla i morgon, lördag.

Förra ett år sedan införde staden parkeringsavgifter för motorcyklar och det blev minst sagt omdiskuterat.

Sedan dess har staden tänkt om och nu har nya, billigare avgifter för motorcyklar klubbats i Stockholm stads kommunfullmäktige.

– Vi gör nu justeringar om de avgifter vi fattade beslut om 2016, säger Daniel Helldén i kommunfullmäktiges talarstol.

Kommunfullmäktige beslutade efter kommunstyrelsens förslag som Mitt i tidigare har skrivit om – och i morgon, 1 juni, införs de nya avgifterna.

En fjärdedel av p-avgift för bil

Kritiken mot avgifterna handlade framförallt om att en motorcykel inte tar lika stor plats som en bil och borde då vara billigare att parkera.

Det är detta som staden nu också har tagit ställning till. Trafikkontoret har räknat med att det ryms fyra MC på samma yta som en vanlig personbil.

– Vi gör avgiften mer i paritet till hur mycket plats en motorcykel tar i förhållandevis mot en bil. Därför sänker vi p-avgiften för motorcykel till en fjärdedel av priset för en bil, säger Daniel Helldén.

Så blir de nya p-avgifterna

I zon 2, som gäller i nästan hela city, blir nya avgiften 6,50 kr i timmen mitt i dagen, istället för 10 kronor i timmen.

I zon 4, som gäller i stora delar av närförort halveras avgiften. Nya avgiften blir 2,50 kronor i timmen mitt på dagen istället för 5 kronor i timmen.

I zon 1 förblir avgiften 10 kronor i timmen.

Andra regler gäller för de som har tillstånd för boendeparkering.

Halverad p-avgift för rörelsehindrade

Det nya beslutet innebär också en halverad parkeringsavgift när det gäller personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Avgiften går från 500 kr/per år till 250 kr/per år.