P-avgiften tillbaka på flera gator i Bromma

Jan Söderström överklagade beslutet att införa parkeringsavgift i Bromma och fick rätt.
Först togs p-avgifterna bort. Nu kommer de tillbaka.
I december togs p-avgifterna på 289 gator bort i Bromma. Nu kommer de tillbaka på flera håll.
– Vi kommer att undersöka effekterna av de nya reglerna och när behov uppstår återinföra parkeringsavgifter, säger Jarina Edlund, jurist på Trafikkontoret.

Idag presenterar Stockholms stad nya regler för p-avgifterna. I de norra delarna av det berörda området kommer avgift att gälla på de flesta gator och i södra delarna kommer de flesta gator ha avgiftsfri parkering.

– Vi kommer att undersöka effekterna av de nya reglerna löpande och när behov uppstår återinföra parkeringsavgifter på fler gator i området, säger Jarina Edlund, jurist på Trafikkontoret.

Norra delen har högre belastning på parkeringsplatser, med fler flerfamiljshus och närhet till kollektivtrafik. Därför har staden beslutat att återinföra parkeringsavgifter här.

De norra och södra delarna får olika regler. Illustration: Stockholms stad.

Den södra delen ligger längre från kollektivtrafiken och generellt parkerar färre på gatumarken och det brukar vara lättare att hitta lediga parkeringsplatser. Därför kommer gatorna i södra delen av området just nu att få avgiftsfri parkering i kombination med parkeringsförbud på servicedagar.

– Vi börjar så här, säger Jarina Edlund.

Omskyltning börjar i februari

I december förra året beslutade Transportstyrelsen att ta bort parkeringsavgiften på 289 gator i Bromma efter ett överklagande från Brommabon Jan Söderström.

 Jag kände att jag måste göra en insats. Parkeringsavgifter är jättebra om de används på rätt sätt. Men man får inte ta ut avgifter bara för att tjäna pengar, säger han.

Stockholms stad hade inte utrett alternativen för att reglera parkeringen på de berörda gatorna tillräckligt.

Omskyltningen påbörjas i slutet av februari och beräknas vara klar i slutet av april. De nya reglerna börjar gälla först när skyltarna är på plats.