Avgjort: Ingen ny båthamn för Lambaröborna

Dag Skogfeldt tror att det nekade bygglovet öppnar möjligheterna för en bro i stället.
Dag Skogfeldt tror att det nekade bygglovet öppnar möjligheterna för en bro i stället.
Dag Skogfeldt tror att det nekade bygglovet öppnar möjligheterna för en bro i stället.
Dag Skogfeldt tror att det nekade bygglovet öppnar möjligheterna för en bro i stället.
Lambarö.
Lambarö.
Nu är det helt avgjort. Det blir ingen ny småbåtshamn vid Sjöbacken i Hässelby för Lambaröborna. Dag Skogfeldt tror att det åter öppnar möjligheten för en bro till ön i stället.
– Hamnen skulle ändå inte ha löst våra viktigaste behov, så som att polis och räddningstjänst ska kunna ta sig hit, säger han.

Lokaltidningen Mitt i Västerort har tidigare skrivit om planerna på att bygga en ny småbåtshamn vid Sjöbacken i Hässelby villastad. Hamnen, med 60 båtplatser, båtuppställnings- samt bilplatser för lastning och lossning, skulle vara till för Lambaröborna. Deras nuvarande bryggor en bit därifrån inte räcker till. Dessutom har delar av de befintliga bryggorna inte bygglov.

Stadsbyggnadskontorets bygglov för den nya hamnen överklagades först till länsstyrelsen, som avslog överklagandena. Men nästa instans, mark- och miljödomstolen, bedömde att bygglovet inte var förenligt med detaljplanen och att inga undantag kunde medges.

Flera av de som har överklagat bygglovet har pekat på att stadsbyggnadskontoret bör utreda andra alternativa platser, exempelvis i närheten av Hässelby värmeverk.

Nu har den högsta instansen, mark- och miljödomstolen, avgjort bygglovsfrågan. I går, tisdag, kom domen: prövningstillstånd medges ej. Därmed är småbåtshamnen stoppad en gång för alla.

”Nya båtplatser skulle inte lösa de stora problemen som vi har här”

Det finns också de som inte vill ha någon ny småbåtshamn alls. Lambaröbon Dag Skogfeldt är en av de som i stället vill ha en bro mellan fastlandet och ön.

– Nya båtplatser skulle inte lösa de stora problemen som vi har här. Jag vill ha ökad kommunal service. Det finns inga bra möjligheter för brandkår och polis att komma ut hit, säger han.

Skogfeldt var en av dem som skrev medborgarförslaget om att bygga en bro för ett par år sedan. Men förslaget röstades i juni 2015 ner av staden.

Dag  Skogfeldt tror att det nekade bygglovet kommer att väcka frågan om en bro till liv igen.

– Absolut, jag tror att vi kommer att vinna den här kampen, säger han.