Snart kan framtiden avgöras för Villa Skoga

Kan nya köpare rädda Villa Skoga från att rivas?
Kan nya köpare rädda Villa Skoga från att rivas?
Villa Skoga har hotats av rivning - men kan räddas av köpare. Sista maj väntas ett beslut. Trots detta finns en oro bland medlemmarna i föreningen Bevara Villa Skoga.

– Vi vet ju inte vad det kommer innebära att sälja. Då finns det i händerna på de som har köpt det och då kan man tänka sig att de vill ha ut maximalt och kanske stycka tomten eller riva huset. Det har vi ingen aning om, säger Per Thorsell som är revisor i föreningen Bevara Villa Skoga.

I februari 2015 beslutade kommunstyrelsen att det skulle utredas om den kommunägda Villa Skoga-fastigheten kunde säljas till Upplands-Brohus för att bygga bostäder. Det skulle innebära att Villa Skoga måste rivas.

Villa Skoga

Flygfoto från tiden då huset användes som pojkhem. Istället för centrumbebyggelse var huset omgivet av skog i alla riktningar.

Ett år senare lämnade det kommunala bostadsbolaget in en förfrågan om markanvisning och en skiss på hur bygget skulle kunna se ut: 50-60 lägenheter i ett punkthus och en kopplad byggnad i två plan för boende eller verksamheter.

”Det är arbetarrörelsens vagga som står där”

Per Thorsell, föreningen Bevara Villa Skoga

Planerna har väckt protester. En Facebook-grupp startade i maj 2015 för att diskutera hur man kunde stoppa en rivning och ur gruppen bildades föreningen Bevara Villa Skoga. En namninsamling fick ihop 1 164 underskrifter innan den lämnades in till kommunfullmäktige i november förra året.

– Vi ser det kulturhistoriska värdet av Villa Skoga och det tycker jag också att kommunen skulle se. Det är arbetarrörelsens vagga som står där. Vi tycker att Villa Skoga representerar hela kärnan i svenska välfärdssamhällets framväxt, säger Per Thorsell.Under 2016 började dock andra potentiella köpare höra av sig till kommunen, med förslag om hur huset kan bevaras.

– Då sa vi att vi gör stopp i det här med markanvisningen, för vi vet att det är många som tycker att huset är ett trevligt inslag i centrumet. Så vi prövar de här idéerna, säger Camilla Janson (S) som är kommunstyrelsens ordförande.

Ett antal intressenter är just nu i en diskussion med kommunen, och en försäljning till någon av dem skulle kunna bli räddningen för det anrika huset.

– De har fått frågor där vi konkret vill veta om de fortfarande är intresserade, vilka utvecklingstankar de har och vilka ekonomiska muskler de har, säger Camilla Janson.

Villa Skoga

I kommunens arkiv finns flera bilder från Villa Skogas historia.

Den 31 maj ska kommunstyrelsen vara redo för ett beslut om allt går enligt planen.

Oppositionsrådet och moderatledaren Fredrik Kjos har inte tagit ställning för eller emot ett bevarande av Villa Skoga, men har tidigare varit kritisk mot planerna på en direktanvisning till Upplands-Brohus.

– I det läget tyckte vi att om det var aktuellt att bygga bostäder, då vill vi att det ska gå ut på en marknadsmässig försäljning. Men vi är öppna för ett resonemang för hur fastigheten ska användas, säger han.

Den 14 maj har föreningen Bevara Villa Skoga bjudit in alla politiska partier i fullmäktige till en paneldiskussion.

Pojkar spelar spel i Villa Skoga

Mellan 1938 och 1982 drevs pojkhem och skolhem på Villa Skoga.

– Vi har sett att politikerna är okunniga om bakgrunden till Villa Skoga. Där finns ett informationsbehov. Vi tänkte att man kan få en diskussion innan beslut fattas. Och så hoppas vi att de ska bli påverkade att behålla Villa Skoga, säger Per Thorsell.

Men att det skulle hända verkar inte särskilt troligt.

– Huset har funnits där i väldigt många år, men det finns inte ett enda parti som i någon budget avsatt medel för att underhålla huset. Det krävs omfattande investeringar och med de prioriteringar vi gör nu i en kommun som växer så har vi inte de ekonomiska utrymmena, säger Camilla Janson (S).

Kan ni kräva av en köpare att bevara Villa Skoga?

– Vi för en dialog med de som är intressenter där vi har varit noga med att lyfta in att det finns ett allmänintresse. Vi är inne i processen med att nogsamt undersöka om intresset för ett köp kvarstår, och sedan också diskutera kontraktet, försäljningen, vilka åtaganden vi skulle vilja se och vilken inriktning de vill ha, säger Camilla Janson.

Fakta

Kommunen köpte huset 1978

1926 Villa Skoga byggs
1928 Oscar Sjölander dör 48 år gammal
1938 Stiftelsen Baptisternas pojkhem köper fastigheten
1968 Kungsängen blir centralort och centrum växer
1970 Efterfrågan på pojkhemsplatser minskar
1975 Pojkhemmet blir skolhem och öppnas även för flickor
1978 Kommunen köper fastigheten för att kunna använda marken
1980 Fruktträdgården försvinner och en vårdcentral byggs
1981 Landstinget tar över hela driften av skolhemmet
1982 Skolhemmet flyttar från Villa Skoga
1983 Huset börjar hyras ut
2012 Brandskyddet döms ut och viss del av uthyrningen upphör
2016 Källskolans verksamhet flyttar in i del av huset efter skolbrand

Källa: Det hände i Upplands-Bro av Börje Sandén, Stockholms länsmuseum