MP-avhopparna bildar nytt lokalparti

Jo Smeets, Elham Norouzi och Lars Lindgren ingår i styrelsen för det nybildade partiet.
Jo Smeets, Elham Norouzi och Lars Lindgren ingår i styrelsen för det nybildade partiet.
Det nya partiet vill bland annat utveckla och utvidga det nya naturreservatet vid Lötsjön.
Det nya partiet vill bland annat utveckla och utvidga det nya naturreservatet vid Lötsjön.
De avhoppade MP-medlemmarna bildar nu Sundbybergs lokalparti. Över 40 personer har redan anslutit.
– Det känns som en lättnad efter allt som varit, säger Lars Lindgren (SLP).

Det har varit många turer efter att före detta MP-kommunalrådet Siyamak Sajadian Sasanpour anklagats för mobbning och lämnat sin post.

Det ledde till att flera medlemmar ryckte ut till hans försvar och lämnade Miljöpartiet i protest.

Nu skrivs nästa kapitel när de avhoppade medlemmarna bildar det nya partiet Sundbybergs lokalparti, förkortat SLP.

– Det är en oerhört stor lättnad och glädje. Vi har länge känt att det behövs ett parti i Sundbyberg med invånarnas intressen i fokus, säger Lars Lindgren (SLP), en av medlemmarna i styrelsen.

Lars Lindgren, Elham Norouzi och Jo Smeets var alla tre nyckelpersoner i MP i Sundbyberg, fram tills massavhoppet. Nu ingår de i styrelsen i det nybildade partiet.

De har kört över lokaldemokratin.

Lars Lindgren, om MP:s distriksorganisation

Vi slår oss ner på ett fik i centrala Sundbyberg för att diskutera allt som skett efter kaoset kring Siyamak Sajadian Sasanpour.

Alla tre är påtagligt upprörda och när de beskriver hur de upplevt situationen.

– Vi känner att Mp-distriktet har kört över lokaldemokratin och det blev den utlösande faktorn. De beslutade enväldigt att alla poster i alla nämnder skulle vakantsättas. Det tar bort allt vårt politiska inflytande. Vi är över 30 personer som har lämnat partiet nu, säger Lars Lindgren.

Vi fick hot om uteslutning via mejl klockan 19.42 kvällen innan julafton.

Lars Lindgren, om tiden innan avhoppet.

Han berättar att han känt sig trakasserad av Miljöpartiets distriktsorganisation.

– Vi fick, till exempel, hot om uteslutning via mejl klockan 19.42 kvällen innan julafton. De hotade att utesluta alla folkvalda. Jag har haft svårt att sova en längre tid, för att jag försökt förstå vad som händer, berättar Lars Lindgren.

För att ni inte tagit avstånd från Siyamak Sajadian Sasanpour?

– Vi förstår inte riktigt varför, men det har att göra med att vi inte bannlyst honom eller skrivit under till 100 procent på den här utredningen av honom.

En av avhopparna, Amal Lahlou, har i en tidigare artikel beskrivit att avhopparna framför allt kritiserar hur ärendet behandlats av kommunstyrelsens ordförande Mikael T Eriksson (M) och MP:s distriktsorganisation och inte vittnesmålen mot Siyamak Sajadian Sasanpour.

Siyamak Sajadian Sasanpour kommer till en början inte att tillhöra det nybildade Sundbybergs lokalparti.

– Nej, han har nog fullt upp med utredningen emot honom, men sedan är jag säker på att han är en person som vill att saker ska bli rätt, säger Lars Lindgren.

Det nybildade partiet kommer heller inte att bedriva miljöpartistisk politik, utan den beskrivs som ”bredare” av styrelsemedlemmarna, som vill att politiken ska förankras och utgå ifrån Sundbybergs invånares behov.

Det är även flera väljare från andra partier som ställt sig positiva till beskedet. Totalt har ett 40-tal personer hunnit ansluta sig, från både MP och annat håll, berättar de.

– Egentligen ska politik inte ha någon färg, utan finnas till för alla. Jag har känt att det inte varit så, i vårt samarbete med Alliansen. Moderaterna har tagit åt sig äran för allt vi har drivit igenom tillsammans, säger Elham Norouzi.