Avliden ­revisor ­hedrades

GUSTAVSBERG Kommun­revisorernas ordförande Lars Åman avled den 6 augusti. Kommunfullmäktiges möte förra veckan inleddes genom att hedra honom med en tyst minut.

Lars Åman var också vice ordförande i Socialdemokraterna Värmdö. Utöver sitt uppdrag som kommunrevisor, jobbade han som kanslichef på Utrikespolitiska institutet.

En av de större granskningar som Lars Åman var med att genomföra som kommunrevisor var turerna kring Värmdövallen AB.