ANNONS

Avlopp avslöjar drogmissbruk

ANNONS

NACKA I avloppsvattnet som kommer till Henriksdals reningsverk finns spår av droger. Den mängd ämnen man hittat pekar på att det under den analyserade dagen använts 59 cannabis­doser och 2 kokaindoser per 1 000 invånare.

Siffrorna kommer från analyser av avloppsvattnet som missbruksenheten på avdelningen för klinisk farmakologi på Karolinska universitetssjukhuset gjort på uppdrag av tidningen Svenska dagbladet.

Totalt i hela Stockholm pekar resultatet på ett drogbruk bland länets invånare om 1,7 kokaindoser och 66 cannabisdoser per 1 000 invånare.

ANNONS