Avlopp går ut i kanalen

Förra året släpptes 90 miljoner liter avloppsvatten ut i Karlbergskanalen vid nederbörd.
Förra året släpptes 90 miljoner liter avloppsvatten ut i Karlbergskanalen vid nederbörd.
Tänk dig 93 olympiska 50-metersbassänger fyllda med avloppsvatten. Så mycket – 233 miljoner liter – gick orenat ut i vattendragen kring Kungsholmen 2014.

En pumpstation vid Norr Mälarstrand stod i snitt för ett utsläpp i månaden.

Det är vid pumpstationer, där fler avloppsrör möts, som det kan ta stopp. Stationerna blir överfulla och för att vattnet inte ska orsaka översvämningar i husen släpper det kommunala bolaget Stockholm vatten ut det förorenade vattnet i Mälaren, Saltsjön, och andra sjöar i staden. Det finns 290 rör för ändamålet och åtgärden kallas bräddning.

– Bräddningar kan föra med sig bakterier, näringsämnen och även miljögifter. Gud vet allt vad man spolar ner, säger Anders Lundin på miljöförvaltningen, som ansvarar för tillsynen av Stockholm vatten AB.

Utsläppen beror dels på enskilda haverier i systemet och på underhåll. Men den största orsaken är regn. I ungefär hälften av alla avloppsledningar i staden samsas regnvatten med vatten från hushåll och verksamheter. Regnar det mycket blir trycket för stort.

Regnvatten blandat med vatten från toaletter, bad, duschar, tvätt- och diskmaskiner släpps då ut. Utsläppen sker vid både mindre och större regnskurar året runt, men de flesta sker under sommarhalvåret.

Under förra året släpptes totalt 233 miljoner liter förorenat vatten ut i Mälaren runt Kungsholmen. Det motsvarar 90 fyllda 50-metersbassänger. Den allra största delen bräddades vid förra sommarens stora skyfall.

Vid Kungsholms hamnplan intill Norr Mälarstrand finns stadens näst största pumpstation. Inte heller den klarade trycket och stod för tolv utsläpp förra året. Vid fyra tillfällen orsakades stoppen w av att någon eller några envisats med att spola ner trasor i avloppet.

Under året överskred Stockholm vatten gränsen för vad de har tillstånd för att släppa ut vid nederbörd.

– Vi kommer att följa det här noga och kräva att bolaget vidtar åtgärder för att minska bräddningen, säger Anders Lundin på miljöförvaltningen.

När Bromma reningsverk läggs ned kommer den stora nya tunneln mellan Bromma och Henrikdals reningsverk kunna ta emot mycket av vattnet som strömmar till vid nederbörd. Detta kommer att halvera bräddningarna. Men tunneln blir inte klar förrän 2018. Fram till dess vill Stockholm vatten få tillstånd att släppa ut mer förorenat vatten än de får i dag.

– Det måste bli så för att alternativet är att folk får vatten i sina källare och det bedömer vi som mycket värre, säger Lars Lindblom, chef för kvalitets- och miljöstyrning på Stockholm vatten.

Men faktum är att det märks i miljön när större bräddningar sker. En pumpstation i närheten av Kristinebergs strand klarade inte av att pumpa vidare vattnet och utsläppen orsakade sämre badvattenkvalitet vid badplatsen här, enligt miljöförvaltningen.

Borde man vara orolig för att bada i sommar?

– Nej, det behöver man inte vara, men just efter våldsamma regn så kan det vara bra att vara lite försiktig, säger Anders Lundin.