Avlopp ska utredas efter larm om dålig lukt

Sollentuna kommun utreder om avloppsanläggningen på Jan Emanuel Johanssons fastighet är överbelastad.
Sollentuna kommun utreder om avloppsanläggningen på Jan Emanuel Johanssons fastighet är överbelastad.
Ett överbelastat avlopp kan äventyra badvattnet i Rösjön.

Det befarar Naturskyddsföreningen.

Nu utreder kommunen om anläggningen räcker till.

Miljö- och byggnadskontoret i Sollentuna har fått in flera anmälningar om dålig lukt från Jan Emanuel Johanssons fastighet vid Rösjön. I veckan inspekterade kommunen avloppsanläggningen.

– När vi kom till fastigheten kände vi att det luktade avlopp, bekräftar Marianne Fex, miljöinspektör på Sollentuna kommun.

Det visade sig att anläggningens slamavskiljare var överfull.

– Representanten för fastighetsägaren skulle omedelbart beställa en tömning, berättar Marianne Fex.

Enligt Sollentuna kommun hyr fastighetsägaren ut huvudbyggnaden och två mindre stugor till ett företag som låter sina anställda bo där.

Miljökontoret ska nu ta reda på om avloppsanläggningen är överbelastad, och om den har några tekniska brister.

– Avloppet är dimensionerat för 20 personer. Anläggningen är dock 20 år gammal och börjar bli lite till åren, säger Marianne Fex.

Enligt Naturskyddsföreningen finns det en risk att avloppsvatten som inte blivit ordentligt renat sprider sig ner till grundvattnet och på så sätt når Rösjön.

– Om man överbelastar anläggningen och infiltrationsbädden blir igensatt finns det en risk att vattnet inte blir ordentligt renat innan det rinner ner i marken, säger Marianne Fex.