Avlopp ut i sjön till nästa höst

Fyra fastighets­ägare låter avloppet rinna ut i sjön Magelungen.

Nu får de ett och ett halvt år på sig att stoppa utsläppen.

Efter ett anonymt larm har fastigheterna i Svartviksområdet vid nordvästra delen av sjön Magelungen granskats. Uppgifter om att fastigheterna sedan 1940-talet, eventuellt med kommunens goda minne, släppt ut avlopp från toaletter i dagvattenledningar som mynnar ut i sjön bedömdes som allvarliga.

Efter kontroll har uppgifterna om utsläpp i sjön via dagvattenledningar visat sig stämma, men problemet har kunnat begränsas till fyra fastigheter. De andra fastighetsägarna har tidigare löst saken med slutna tankar.

– Vi har varit i kontakt med tre av de fyra som återstår och de har nu fått till september nästa år på sig att åtgärda saken, säger Bo Svensson, miljöskyddsinspektör på Huddinge kommun.

Den fjärde fastighetsägaren har kommunen ännu inte lyckats få kontakt med, men enligt Bo Svensson kommer man att få det förr eller senare.

– Det har hänt i andra ärenden att folk försökt hålla sig borta, men vi får alltid tag på den det berör, försäkrar Bo Svensson utan att uttala sig om orsaken till att man i det här fallet inte fått kontakt.

Att fastighetsägarna får så lång tid på sig att åtgärda problemet beror på att länsstyrelsen, som avgör fall som överklagas, tidigare gett lång frist. Om ett och ett halvt år kan ett nytt kommunalt avlopp också vara på gång i området.

– Nu får vi ordna med nödlösningar i väntan på ledningar. Det kommer att bli dyrt det här, säger en av de berörda fastighetsägarna.

Enligt Bo Svensson är ledningarna som nu används av gammal modell och en del avloppsvatten rinner sannolikt ner i marken innan det når sjön.