Min lokala hjälte

Avloppsvatten kan ha letts ut i Magelungen

Nu ligger isen fortfarande på Svartviksviken i Magelungen, men under ytan går kanske avlopp ut orenat.
Nu ligger isen fortfarande på Svartviksviken i Magelungen, men under ytan går kanske avlopp ut orenat.
Miljökontoret i Huddinge har fått larm om att avloppsvatten kan ha pumpats ut i Magelungen under flera år.

Nu kan fastighetsägare tvingas investera i slutna tankar.

Avloppsvatten från fastigheter i Svartviks- och Högmoraområdet kan i decennier ha pumpats ut ­ i sjön Magelungen.

Enligt uppgifter som nått miljökontoret har flera fastighetsägare anslutit sina avlopp till dagvattenledningar som mynnar ut i sjön. Detta ska ha skett redan på 1940-talet med kommunens goda minne.

– Att det skulle ha skett med kommunens godkännande låter väldigt konstigt, säger Bo Svensson, miljöinspektör på Huddinge kommun, som inte tror på uppgiften.

Kommunen har börjat under­söka uppgifterna som berör totalt 16 fastigheter i området.

– Vi har nu fått uppgifter som visar att tio av dem har sluten tank så omfattningen är i alla fall inte så stor som vi först befarade, säger Bo Svensson.

De som inte har tank för avloppsvatten kommer att tvingas skaffa det.

Om ett antal år kan kommunen komma att investera i riktiga avloppsledningar i om­rådet. Men Bo Svensson tror inte det kommer att ges några dispenser tills dess.

– Vi vet ännu inte när det kommer att finnas kommunalt avlopp i området, säger han.

Svartviksviken är Magelungens västligaste del. Den är smal och grund och under sommarhalvåret är den närmast igenväxt av vass, något som talar för att det gått ut gödning i vattnet under längre tid.

– Det här är gamla synder. Det ligger en reserv av fosfor på botten som kommer att ta lång tid på sig att försvinna, säger Bo Svensson.

På andra sidan sjön ligger ­Fagersjö som hör till Stockholm. Bo Svensson påpekar att det inte finns några badplatser i närheten av platserna där dagvattenledningarna och eventuellt avloppsvatten går ut.

– Och de mätningar vi gjort på de badplatser som finns, Naturistbadet och Ågestabadet, har inte visat några anmärkningar. Inte heller de som gjorts på Stockholmssidan, säger Bo Svensson.