Avlyssning avslöjade kodade knarkaffärer

Den 38-årige Gubbängsbon hävdade att han själv använde knarket som han hittat.

Men polisens tele­fonavlyssning av­slöjade honom och han har nu dömts till tre år och sex månaders fängelse.

Det var i början av december förra året som polisen genom hemlig telefonavlyssning fick en bild av hur 38-åringen diskuterade knarkaffärer med olika personer.

Det talades inte om narkotika i klartext utan i kodade termer som ”…liten boll mat…”, ”… halv femma…” och ”…kycklinglår…”, uttryck som åklagaren Daniel Insulander förklarar är koder för narkotika.

I mitten av december slog polisen till mot 38-åringens bostad i Gubbängen.

Där påträffades totalt 87 gram heroin och drygt 12 gram kokain. Redan den mängden talade för att brottet ska bedömas som grovt, resonerade tingsrätten.

38-åringen har erkänt att han har innehaft totalt 63 gram heroin och 7 gram kokain, men förnekat att han har haft och sålt den narkotika som påträffades hos en man, som i sin tur har åtalats vid Södertörns tingsrätt.

38-åringen har själv berättat att han i Alby hittade den narkotika som påträffades i hans lägenhet vid husrannsakan. Han påstår att han hittade den gömd bakom en hållplats och att han där och då bestämde sig för att ta den med sig hem. 38-åringen har sagt att han bara öppnade en förpackning som förklaring till att hans fingeravtryck fanns med där.

Han hade kvar narkotikan endast för eget bruk, har han uppgett i förhör.

Men det trodde inte tingsrätten på.

De anser att 38-åringens fingeravtryck tyder på att han packat om en del av den narkotika som påträffades i lägenheten. Dessutom pekar de hemliga avlyssningarna av 38-åringens samtal på att det handlat om just handel med knark. Det har inte framkommit några andra förklaringar till samtalen, menar tingsrätten.

Däremot var tingsrätten i högsta grad oenig om mannen skulle utvisas eller inte. Två av nämndemännen ansåg att det fanns synnerliga skäl för att utvisa 38-åringen, som återfallit i brottslighet, medan tingsrättens två övriga var emot.

Då hade rättens ordförande utslagsrösten och åklagarens yrkande avslogs.

Fakta

Knarkhandeln i Farsta går i vågor

Den 3 juli fortsätter rättegången i målet mot den man som misstänks ha haft knarkaffärer ihop med 38-åringen. Dom mot honom kan falla redan den 4 juli, enligt åklagaren.

Handeln med narkotika i Farsta tycks gå upp och ner – åtminstone enligt BRÅ:s siffror. 2012 gjordes 69 polisanmälningar om överlåtelse av narkotika mot 57 anmälningar 2011. Däremot gick antalet anmälda brott av innehav av narkotika ner något mellan dessa år, 289 under 2012 mot 311 året dessförinnan.

Källa: Åklagarmyndig­heten och Brå.