Avråds från att överklaga våldtäktsdom

TENSTA Det finns ingen anledning för riksåklagaren att överklaga hovrättens dom i det uppmärksammade gruppvåldtäktsmålet i Tensta, anser Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg som bland annat har sexualbrott som expertområde. En orsak de anger är att lagen kring begreppet hjälplöst tillstånd ändrades den 1 juli i år.

Riksåklagaren ska fatta beslut om överklagande senaste den 25 oktober.