Avsaknad av viltstängsel kräver rådjursliv

86 rådjur trafikdödades i Nacka i fjol, flera av dem på motorvägen Värmdöleden.
86 rådjur trafikdödades i Nacka i fjol, flera av dem på motorvägen Värmdöleden.
I fjol trafikdödades 86 rådjur i Nacka

Några av olyckorna hade kunnat undvikas med viltstängsel anser viltvårdaren.

Flera av rådjuren som trafikdödades 2015 trafikdödades liksom tidigare år på motorvägen, Värmdöleden.

Viltvårdaren i Nacka har i många år efterlyst att mer viltstängsel sätts upp vid motorvägen men utan att få gehör.

– Trafikverket borde skärpa sig, tycker viltvårdaren Göran Nilsson.

Under 2015 trafikdödades 86 rådjur i Nacka, tio fler än under 2014.

En orsak till att rådjur söker sig ut på motorvägen är att rådjuren rör sig under parningstiden. En annan orsak är att rådjuren lärt sig att människor lägger ut mat vintertid, något Göran Nilsson helst ser att allmänheten slutar med. Att utfordra rådjur lockar in rådjuren i tätbebyggda områden och försvårar enligt Göran Nilsson den skyddsjakt som enligt viltvårdaren krävs för att hålla rådjursstammen på en hanterbar nivå.

Trafikverket har inga planer på att sätta upp mer viltstängsel vid Värmdöleden, enligt Agneta Eklund vid Trafikverkets presstjänst. Enligt Trafikverket finns viltstängsel i dag mellan Mölnvik i Värmdö och Orminge i Nacka.

– Efter Skurubron och in mot stan finns inget viltstängsel, säger Eklund.

Enligt viltvårdaren Göran Nilsson har ingen person kommit till skada vid de trafikolyckor som inträffade 2015 där rådjur trafikdödades.

Förutom rådjur trafikdödades i fjol även en älg, liksom sex hjortar och ett ”antal” grävlingar och rävar.