Avsatta revisorer kräver skadestånd

DANDERYD De två valda revisorer som avsatts från sina poster i Danderyds församling har lämnat in ett skadeståndskrav på 310 000 kronor till församlingen.

Kyrkorådet har beslutat att anlita extern juridisk kompetens för att handlägga ärendet.