Både ja och nej till avskräckande knarkhundar i skolor

S-motion om knarkhundar på skolor avslås
En S-motion om avskräckande narkotikahundar på skolor och fritidsgårdar avslås. Motivet: Polisen avgör när hundar ska sättas in.
Den politiska majoriteten i Nacka uppmanar polisen till fler avskräckande insatser med narkotikahundar i Nackas skolor och fritidsgårdar.
Samtidigt avslår majoriteten en S-motion med just det syftet.

Socialdemokraterna i Nacka har i en motion föreslagit att polisen i förebyggande och avskräckande syfte ska få använda narkotikahundar på kommunens skolor och fritidsgårdar.

Vid kommunstyrelsens sammanträde förra veckan avslog den politiska majoriteten motionen. Motiveringen enligt en tjänsteskrivelse som låg till grund för beslutet var att det arbete som bedrivs mot narkotika i skolor och fritidsgårdar är tillräckligt och att vid misstanke om brott tillkallas polisen och deras narkotikahundar.

Politiska majoriteten noterade tjänstemannasvaret, avslog motionen men skickade med en uppmaning till polisen att även i förebyggande och avskräckande syfte använda narkotikahundar på skolor och fritidsgårdar.

I ett mejl till Mitt i skriver kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M), att skälet till att S-motionen avslogs var att det inte är polisen som har narkotika hundar, utan polisen:

”Och det är polisen som kan agera brottsförebyggande och också ingripa om man hittar knark (t ex öppna skåp). Därför vill vi uppmana polisen att medverka och göra mer sådana insatser här.”

Mats Gerdau konstaterar samtidigt att antalet poliser har blivit färre i Nacka och han bedömer det inte som särskilt troligt att polisen prioriterar just Nacka i det här fallet:

”Men det här är ett sätt för mig att visa att Nacka trycker på.”

Motionen skickas närmast vidare till kommunfullmäktige för beslut.