Avslag för balkongbygge JO-anmäls

Kungsholmen Tjänstemän vid stadsbyggnadsnämnden i Stockholm anklagas i en JO-anmälan för att ha snabbexpedierat ett avslag på bygglov av balkonger på en fastighet på Kungsholmen.

Det råder en tvist om balkongbygget mellan två parter i bostadsrättsföreningen varav den ena menade att avslaget var ett beställningsjobb och gjorde en JO-anmälan.

I sitt svar till JO försäkrar stadsbyggnadsnämnden att man varit opartisk och att alla lagar och regler följts. Men man medger samtidigt att bygglovet handlagts ovanligt snabbt.