Avslag för ny grundskola

DANDERYD Skolinspektionen har avslagit en ansökan från Thorengruppen AB att starta förskoleklass, grundskola i årskurserna 1–9 och fritidshem i Danderyd.

Sökanden hade angett ­möjligheten att starta skolan i hyrda lokaler på Svärd­vägen.

Skolinspektionen har bland annat funnit brister i personaltätheten på fritidshemmet och tillgången till lokaler för ämnet idrott och hälsa.