Avslag i rätten: Salem går vidare med flyktingbostäder

Kommunen går vidare med bostäderna.
Kommunen går vidare med bostäderna.
Salems kommun går vidare med planerna på att bygga modulbostäder för flyktingar på fyra platser i kommunen.

Förvaltningsrätten har avslagit alla krav som kommit om att vänta med bygget.

Salems kommun ska i år ta emot 56 flyktingar på uppdrag av Migrationsverket. Utöver det ska kommunen vara beredd med 64 boendeplatser för ensamkommande barn och ungdomar. Efter att kommunen gick ut med planerna på att bygga modulbostäder på fyra platser i kommunen åt de flyktingar som ska tas emot protesterade flera Salembor genom att överklaga. Mitt i Botkyrka Salem har sett överklaganden som ska representera cirka 50 personer.

Kommunen kritiseras bland annat för att inte ha involverat grannarna till boendena i besluten och att det saknas konsekvensanalyser för placeringen av boendena. Flera Salembor är oroliga för att säkerheten i bostadsområdena ska bli sämre.

– Men vi kan inte gå med på att de nyanlända ska bo ute i skogen. Att de bor i samhället är det bästa för integrationen, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M).

I väntan på förvaltningsrättens beslut om överklagandena begärde de klagande att bostäderna skulle stoppas i väntan på beslut, så kallad inhibition.

Nu har dock förvaltningsrätten avslagit alla begäranden om inhibition. Några överklaganden kom också in för sent för att vara giltiga.

Rätten skriver i ett av avslagen och hänvisar samtidigt till att slutgiltigt beslut kommer senare:

”Inhibition bör komma ifråga endast om starka skäl talar för att beslutet är olagligt och om förbudet är ägnat att förhindra att ett allmänt eller enskilt intresse åsamkas beaktansvärd skada.”

Efter rättens besked går kommunen vidare med bygglovsprövningar för två boenden i Salem och två i Rönninge.

– Kommer rätten fram till något annat senare får vi riva upp besluten. Målet är att de första bostäderna ska finnas på plats i höst, säger Lennart Kalderén.

Under tiden behöver kommunen få fram andra bostäder. Därför har de nu gått ut till Salemborna med en önskan om att få hyra bostäder för flyktingarna. Den 4 april arrangerar kommunen ett möte med fokus på bostäder. Kommunen vädjar om hjälp att hitta plats.

– Några stycken har hört av sig och kommunen kommer att titta på dessa bostäder under närmaste tiden, säger socialchefen Christina Häckner.

Inga kontrakt om att hyra är ännu skrivna.

– Bostäderna är både i väntan på och som ett komplement till paviljongerna, säger Häckner.