Så avslöjades byggfusk för 19 miljoner

brott i byggbranschen genre
Projektet att minska fusket i byggbranschen är lyckat.
Projektet Fair play bygg har samlat in tips om misstänkta brott i Stockholms läns byggbransch sedan 2016, något som har gett resultat.
Under fjolåret lämnades 55 ärenden till berörda myndigheter, och hittills har 16 företag och personer ställts skatteskyldiga till 19 miljoner kronor.

Under 2017 mottog Fair play bygg 141 tips om misstänkta brott i byggbranchen i Stockholms län, En ökning på 25 procent jämfört med året innan.

Den övervägande majoriteten handlar om skattebrott där arbetsgivare avlönat sin arbetskraft svart. Men även penningtvätt, brott mot utlänningslagen och mutbrott förekommer.

Av tipsen blev 55 stycken överlämnade till berörda myndigheter, så som Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Polisen. Även det en ökning jämfört med 2016, här på 31procent.

Upptäckt skattebrott på 19 miljoner

Totalt har projektet nu överlämnat 97 ärenden i länet till myndigheterna. Något som hittills renderat i att 16 företag och privatpersoner fått höjd skatt i nästan 19 miljoner kronor.

Fair Play Bygg är ett treårigt projekt som drivs av Stockholms byggmästareförening och facket Byggnads i region Stockholm-Gotland. Aktörerna själva skriver i ett pressmeddelande att det ofta företrädare för mindre byggbolag som hör av sig med tips. Det är även vanligt att byggnadsarbetare – som på något sätt varit involverade i mindre seriösa företag – lämnar in tips.


De har åkt dit:

Några av företagen – verksamma i Stockholm – som ställts skatteskyldiga genom tips till Fair play bygg:

Företag 1,2 och 3

3 av företagen på listan är kopplade till en företagsgrupp som är inblandade i totalt sex ärenden. Företagen ingår i ett nätverk av personer och företag som satt i system av begå grova skattebrott inom byggbranschen.

Företagsgruppen sysslar framförallt med bemanning och har utfört arbete på stora entreprenader runt om i Stockholms län, men även på andra orter i Sverige.

Styrelseledamöterna i företagen som ingår i företagsgrupp har nästintill uteslutande falska identiteter. Dessa identiteter kontrolleras av organisatörerna bakom brottsligheten och utnyttjas till att starta företag och öppna bankkonton.

Har tillsammans upptaxerats till över 14,5 miljoner kronor i höjd skatt.

Företag nummer 7

Företaget ingår i en grupp företag som styrs av en och samma person. Huvudföretaget i denna gruppering har byggt villor över hela Stockholms län men med fokus på de södra delarna av länet.

Företaget har en omfattande verksamhet samt ett stort antal svartarbetare. Huvudföretaget har betalat arbetsgivaravgifter för omkring fem personer, men utöver dessa avlönas ytterligare omkring 40 byggarbetare svart.

Svartarbetarna, som är fördelade på fyra arbetslag tjänar omkring 50 kronor i timmen. Personerna har rekryterats från ett EU-land i östra Europa.

Har upptaxerats till över 2 miljoner kronor i höjd skatt.

Person nummer 1 och företag nummer 9

Personen har tidigare dömts ett flertal gånger för olika vålds- och narkotikabrott och driver företag nummer 9 i listan.

Byggnadsarbetarna i företaget, som får lön svart, är enligt uppgifter rädda för sina arbetsgivare.

Företaget är ett rent bemanningsföretag som företräds av två personer som inte har någon egentlig koppling till själva verksamheten i bolaget.

Har upptaxerats till över 1 miljon kronor i höjd skatt.