ANNONS

Danderyds ekonomi – Ett mycket allvarligt läge

Hanna Bocander, budget, Danderyd, ekonomi,
Kommunstyrelsens ordförande, Hanna Bocander, är orolig för kommunens ekonomi.
Från och med den 1 januari i år höjdes skatten i Danderyd med 20 öre. Nu kan Mitt i avslöja att det inte på långa vägar räcker för att få ekonomin i kommunen i balans.
– Situationen är betydligt mer allvarlig ekonomiskt än vad vi tidigare kände till, säger kommunstyrelsens ordförande, Hanna Bocander (M).
ANNONS

Redan för två år sedan gick Danderyd back med 16,3 miljoner. När de preliminära siffrorna nu kommer för 2018 ser det inte ljusare ut för ekonomin i kommunen – 80 miljoner i underskott enligt preliminära bokslutet.

– Vi har levt över våra tillgångar vilket har skapat hål i budgeten, säger Hanna Bocander, som sedan den 1 januari är kommunstyrelsens ordförande till Mitt i.

När Hanna Bocander tillträdde sin post efter den tidigare ordföranden, Olle Reichenberg (M), satte hon sig ner med ekonomichefen och kommundirektören och tittade igenom budgeten i kommunen.

Då upptäckte de att om inget görs nu kommer Danderyd få stora ekonomiska konsekvenser.

Flera orsaker

Det är flera orsaker som ligger bakom det negativa resultatet. En orsak är att nämndernas kostnader har ökat mer än skatteintäkterna.

En annan är att exploateringsintäkter har legat i budgeten och används till att täcka kommunens kostnader istället för att användas till investeringar.

– Och man kan bara sälja en sak en gång. Det här sätter att gör att saker har inte varit hållbart långsiktigt, säger Hanna Bocander.

ANNONS

Enligt kommunallagen ska ett underskott regleras inom 3 år.

– Det kommer vi inte att klara så som budgeten ligger idag och det är allvarligt.

Åtstramning på gång

Kommunstyrelsen i Danderyd har redan tillsatt en arbetsgrupp som ska se över budgeten och vad som behöver göras för att få en ekonomi i balans.

I år höjdes skatten med 20 öre. Betyder det här att det blir fler skattehöjningar?

– Det kan bli så men då vill jag avisera det ganska snart om det blir så. Det är givetvis något jag vill undvika men nu gäller det att ta ansvar för att få ekonomin i balans och då kommer vi att göra det som krävs, säger Hanna Bocander.

Bocander har tidigare sagt att hon är för transparens i Danderydspolitiken.

– Jag vill stå för en ny politisk styrning av ekonomin i kommunen. Mitt ledarskap ska inte innefatta de ekonomiska principerna som har fört oss hit, säger hon.

Sparkrav på nämnderna

Mitt i Danderyd kunde tidigare under hösten meddela att samtliga nämnder stod inför ett sparkrav i tre år.

Under kommunfullmäktiges möte på måndagskvällen kommer det ekonomiska läget att presenteras.  Bland annat att nämndernas kostnader inte ska överstiga skatteintäkterna och att exploateringsintäkter inte ska ingå i resultatbudgeten.

– Givetvis önskar jag att jag inte var i den här situationen att behöva fundera på besparingar och eventuella skattehöjningar. Jag önskar att jag skulle få fundera på hur vi kan satsa på Danderyd och Danderydsborna, men jag tar det ansvar som behövs, säger hon.

Samtidigt riktar hon viss kritik till hur ekonomin har sköts tidigare i kommunen.

– Det krävs kraftfulla åtgärder för att få en hållbar ekonomi i balans. Nu är det är mitt ansvar, min skyldighet och min främsta prioritering som kommunstyrelsens ordförande. Min övertygelse är att vi kommer att greja det här men det kommer att vara en utmaning för oss.

ANNONS