Avslutar förhandling om t-bana till Lidingö

Genrebild.
Genrebild.
Lidingö stad avfärdade Sverigeförhandlingens bud på nya bostäder i utbyte mot tunnelbana. I ett svar skriver Sverigeförhandlingen att de inte tänker återuppta diskussionen.

En förlängning av tunnelbanan från Ropsten till Lidingö är en av de satsningar som ingår i Sverigeförhandlingen. Genom att förhandla om medfinansiering från staten vill regeringen se till att bostadsbyggandet och kollektivtrafiken ökar i storstadsregionerna.

Den styrande alliansen med M, LP, och KD tillsammans med C kom dock fram till att Sverigeförhandlingens bud i utbyte mot tunnelbana till Lidingö centrum skulle betraktas som orimligt. I ett svar skrev partierna att vad de tolkade som ett nytt krav på 8 000 nya bostäder, varav en stor del skulle byggas inom en kilometer från Lidingö centrum, inte var genomförbart.

I en skrivelse till Lidingö stad meddelar nu Sverigeförhandlingen att förhandlingen inte kommer att fortsätta: ”Baserat på de lämnade uppgifterna avser Sverigeförhandlingen ej återuppta förhandlingen”.

Centerpartiets gruppledare Patrik Buddgård skriver i en kommentar till Mitt i att beskedet var väntat: ”Det var väntat att Sverigeförhandlingen efter sitt orimliga bud nu väljer att avsluta förhandlingarna om tunnelbana till Lidingö. Nu måste Lidingö sätta fokus på att göra verklighet av Spårväg City och att Ropsten blir en attraktiv bytespunkt för kollektivtrafik i framtiden.”

LÄS MER: Lidingö säger nej till tunnelbana