Därför avslutar staden avtal med sandsopare

Grus Lidingö
Grussopningen på ön höll inte måttet.
Det dröjer tills det blir sandfritt på gatorna. Lidingö stad är djupt missnöjd och avslutar arbetet med omedelbar verkan. Utföraren får kicken direkt.
– Flera besiktningar har fått ställas in, säger stadens gatuförvaltare.

Finns också där poddar finns, tex Podcaster, Acast eller Podbean.

Staden anser att den pågående sandupptagningen från öns gator och torg inte fungerat bra.

Därför avslutas den nu  – med omedelbar verkan.

– Staden har gemensamt beslutat med Svevia att deras underentreprenör inte kommer kunna slutföra sandupptagningen. Problemet har varit påtagligt under en tid, skriver gatuförvaltaren Per Strandberg i ett mail till Mitt i. 

Arbetstid har gått till att hantera alla klagomål

Det handlar såväl om tider som inte hållits och kvaliteten på själva arbetet, enligt Per Strandberg som ger ett par exempel:

– Stora brister i utförandet, de har heller inte klarat av att hålla utsatta deltider. Flera besiktningar har fått ställas in vilket har medfört merkostnader för staden i form av arbetstid för att hantera besiktningar, uppföljningar och för att besvara klagomål från medborgare.

Stadens huvudentreprenör, Svevia, får nu uppdraget att anlita nya underentreprenörer. Detta innebär att sandupptagningen kommer att ta längre tid än beräknat.

Staden menar att underleverantörens dåliga jobb fördyrat arbetet i form av medarbetare som använt tid till saker den inte skulle behövt göra om allt fungerat.

Kostnaden för sandupptagning hemlig

Vad upptagningen av 4500 grus som ska bort från gatorna kostat vill staden dock inte berätta med hänvisning till affärssekretess.

– Svevia har begärt sekretess för dessa priser. Då avtalet inte är mer än två år så är det svårt för staden att bortse från den önskan. Det är även vanligt att denna typ av uppgifter sekretessbeläggs, skriver Per Strandberg.