Avstängd bro ger längre resväg

Under broavstängning får trafikanterna ta en omväg.
Under broavstängning får trafikanterna ta en omväg.
På måndag börjar bygget av en ny bro över Västberga allé. Arbetet ska pågå under ett och ett halvt år, och bilar och cyklister måste under tiden ta en omväg.

Västberga allé-bron som byggdes 1961 är enligt trafikkontoret både uttjänt och olämplig. För att öka säkerheten och tillgängligheten för trafikanterna ska den nu bytas ut till en bågbro. Det handlar om en investering på hela 197 miljoner kronor.

Från och med måndag den 14 december kommer Västbergabron att vara avstängd i ett och ett halvt år på grund av ombyggnaden. Arbetet beräknas vara klart först sommaren 2017.

Den cykeltrafik som passerar över bron kommer under denna tid hänvisas norrut mot Essingeleden eller söderut via Götalandsviadukten för att passera järnvägen. Fordonstrafiken får under avstängningen åka Åbyvägen – Årsta – Södra länken, trafiken till och från området sker norrifrån, via E4.

– Beroende på trafikläget så kan omvägen ta några minuter extra. Men det är klart, är det rusningstrafik kommer det förstås ta längre tid, säger Anders Porelius, pressansvarig på trafikkontoret.

Även för cykeltrafikanterna blir det en försämring att inte kunna ta den vanliga vägen över bron. Enligt Stockholms stad ska dock den nya bron vara väl värd att vänta på för cyklisterna, som utlovas en bredare gång- och cykelbana. Dessutom kommer bron över Åbyvägen att rustas upp, och en helt ny gång- och cykelbro byggas över samma väg.

Brobygget påverkar även busstrafiken, bland annat kommer en ny linje, 145, att trafikera sträckan Telefonplan-Västberga-Årstaberg – Liljeholmen. Vissa turer går via Västberga kyrkogårdsväg. Mer information finns på sl.se.