Min lokala hjälte

Avstängd elev får rätt i domstol

En 17-årig pojke, som förra året dömdes för ringa narkotikabrott och stängdes av från en gymnasieskola i Nacka, överklagade utbildningsnämndens beslut och vann.

När skolan fick information om händelsen stängdes pojken av i väntan på polisutredning. I sitt beslut hävdade skolan att de hade fått bekräftat av polisen att pojken sålt narkotika till en annan elev på skolan och pojken blev till en början avstängd i en vecka, som senare förlängdes till tre.

Skolan hävdade också att pojken hämtats av polis på skolan. Pojken dömdes senare för ringa narkotikabrott i Nacka tingsrätt.

Pojkens mamma överklagade beslutet till förvaltningsrätten och i januari kom rättens dom. Den rev upp utbildningsnämnden beslut, då den anser att skolan inte följt skollagen.

Enligt rätten har inte skolan låtit pojkens vårdnadshavare yttra sig i frågan innan beslut om avstängning togs, inte heller kopplades socialnämnden in eller gavs pojken en varning.

Dessutom har det framkommit att polisen aldrig lämnat ut uppgifter till skolan kring händelseförloppet om hur pojken hämtades. Förvaltningsrätten tycker inte heller att misstanken om att ha sålt narkotika till en annan elev är grund för avstängning.

Per Gunnar Rosengren, utbildningsexpert på Nacka kommun, tycker inte att domen är korrekt och säger att man försökte överklaga domen men överklagandet kom in för sent.

Per Gunnar Rosengren anser att kommunen borde ha kunnat stänga av pojken direkt, dessutom hävdar han att de visst kopplade in socialnämnden i tid och att vårdnadshavaren fick möjlighet att yttra sig.

Pojkens mamma har valt att inte kommentera.

Fakta

Detta säger skollagen

Rektorn får vidta de åtgärder som är befogade för att eleverna ska vara trygga.

Rektor ska utreda om en elev gjort sig skyldig till en allvarligare förseelse.

Efter utredning ska skriftlig varning ges.

Innan beslut om avstängning tas ska vårdnadshavare få yttra sig.

Är personen under 18 år ska socialnämnden informeras.

I vissa fall får eleven stängas av omedelbart.

Källa: Skollag (2010:800)