Lärare avstängd vid Engelska skolan

En lärare har stängts av vid Internationella Engelska skolan i Sätra, efter en allvarlig incident under en lektion.
– Jag har gjort en polisanmälan, säger rektorn Alexandra Ohlén.

Det var i måndags som en lärare agerade på ett sådant sätt mot en elev i en sjätteklass, att rektorn valde att stänga av läraren. Exakt vad som hände vill Alexandra Ohlén inte gå in på.

– När jag gjorde polisanmälan fick jag rådet av polisen att de vill utreda händelsen innan information sprids om händelseförloppet, säger hon.

Alexandra Ohlén kontaktade föräldrarna till barnen i klassen, efter incidenten. Sedan påbörjades ett arbete för att säkerställa att alla som sett händelsen mår bra.

– Vi har pratat med eleverna om vad som hänt, och barnet som blev utsatt har fått stöd. Alla elever har också erbjudits möjlighet att prata med kurator eller någon annan vuxen person som de känner sig trygga med på skolan, säger hon.

Hon säger sig aldrig ha varit med om en liknande händelse under sina år i skolans värld.