Avtal med Attendo sägs upp

HANINGE 2012 beslutade Haninge att upphandla driften av gruppbostäderna Söderby 30 och 38, Björkvillan, Glimmer­vägen och serviceboendet på ­Poseidons gränd. 24 lägenheter och brukare skulle beröras. Attendo LSS hade planerat driftstart till senhösten 2013.

Men Attendo har än i dag inte fått tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO har bland annat haft synpunkter på hur arbetsrutinerna beskrivits av Attendo.

Nu säger Haninges socialnämnd upp avtalet med Attendo. Kommunen väljer att själv fortsätta driften av gruppbostäderna.