Avtal om plogning i Vantör sägs upp

Snöröjningen i Vantör har skötts för dåligt anser stadsdelsförvaltningen, och kräver Peab drift- och underhåll på 450 000 kronor i vite. Kontraktet med Peab kommer inte heller att förnyas.

Enligt Leif Sjöholm, stadsdelsdirektör i Enskede-Årsta-Vantör, ligger det ingen konflikt bakom beslutet att inte förnya kontraktet med Peab drift- och underhåll i Vantör.

Att Peab samtidigt beslutat att säga upp kontraktet för vinterväghållningen i Enskede, säger han beror på ”en rent affärsmässig bedömning”.

Företaget har dock fått kritik för snöröjningen i Vantörsområdet från både boende och förvaltningen, som har skickat en räkning på 450 000 kronor till Peab för bristande vinterunderhåll.

– Vi har synpunkter och har tagit bilder. Men de bestrider och vill ha bevismaterial. Vi kommer därför att sätta oss ner och visa dem de här fotografierna med datum och annat, säger Leif Sjöholm.

Peab har i ett svar till förvaltningen skrivit att företaget fullgjort sitt åtagande och att böter inte kan utdelas utifrån det kontrakt som skrivits. De ifrågasätter också var bilderna av oplogade vägar och trappor har tagits.

Peab erbjuder sig dock att betala 42 000 kronor som ”en ren goodwill” från företagets sida.

Kontraktet med Peab löper ut i september, men en ny upphandling för vinterunderhållet kommer att påbörjas redan nu.

Vi kommer att sätta oss ner och visa dem de här fotografierna med datum och annat.