Avtal ska minska ungdomsbrottslighet

Utredningar av trafikbrott, ungdomsbrott och organiserad brottslighet ska förbättras, framför allt i Vårby och Flemingsberg. Därför har nu kommunen skrivit ett samarbetsavtal med polis och brandförsvar.

Christer Ottosson (C), kommunalråd och ordförande i Huddinges brottsförebyggande råd, hoppas att det nya samverkansavtalet med polisen och brandförsvaret ska ge resultat.

– Vi som kommun vill jobba aktivt med polisen för att motverka brott. Avtalet innehåller insatser som kommunen och polisen ska göra tillsammans. Huddinge är en av de första kommunerna som får ett avtal på plats, säger han.

Ett område som prioriteras extra mycket är ungdomsbrottslighet. Kommunen och polisen kommer framför allt att arbeta på tre sätt med den problematiken: Socialinsatsgrupper, anti-langningskampanjer och nattvandringskoncept. Det nya med avtalet är att arbetet kommer att ske i samarbete med polisen.

– De sociala insatsgrupperna kommer att jobba med polisen för att få unga killar att kliva av den kriminella banan. Det handlar om det begränsat antal individer som är tyngst belastade i tonåren. Målet är att de ska få en nystart i livet i samråd med deras familjer, säger Christer Ottosson.

Ungdomsbrottsligheten ligger trendmässigt på en stabil nivå i Huddinge. Men kommunens utredning inför avtalet visar att det finns ett ökande problem med narkotikaanvändning i Huddinge.

– Det innebär att fler ungdomar hamnar i riskzonen för brottslighet och att fler riskerar att hamna i riskfyllda situationer, säger Christer Ottosson.

Problemet med tidigare insatser mot ungdomsbrottslighet är enligt Christer Ottosson att kommunen inte haft ett bra sätt att följa upp om de gett resultat. Det hoppas han kommer att ändras med det nya avtalet i och med att kommunen och polisen kommer att stämma av med varandra och utvärdera det gemensamma arbetet.

– Vi har bristande kunskap om tidigare insatsers effekt. Det vill vi komma åt med det här.

Avtalet innebär även ett ökat geografiskt fokus på Vårby och Flemingsberg.

Fakta

Fler döms för snatteri, stöld och misshandel

Det vanligaste brottet som unga lagförs för är snatteri och stöld. Men även misshandelsbrott förekommer oftare i lagföringar bland unga jämfört med äldre åldersgrupper.

Ett annat vanligt ungdomsbrott är skadegörelse som klotter eller vandalisering. 2014 misstänktes 21 000 personer i åldern 15-20 för brott i hela Sverige.

Pojkar begår oftare stöld- och våldsbrott än flickor.