Avtal med Vällingbypolisen förnyas

Stadsdelsdirektör Lena Holdahl och lokalpolisområdeschef Lennart Paulsson vid förnyandet.
Stadsdelsdirektör Lena Holdahl och lokalpolisområdeschef Lennart Paulsson vid förnyandet.
Lokalpolisområde Vällingby och Bromma stadsdelsförvaltning fortsätter att samverka.
Syftet bakom samarbetet är att skapa ett tryggare lokalsamhälle med minskad brottslighet.
– Fokus kommer att ligga på förebyggande arbete, säger Lotta Ströman, preventionssamordnare på Bromma stadsdelsförvaltning.

I samband med polisens stora omorganisation 2015 försvann poliskontoret i Bromma, och personalen blev i stället en del av Lokalpolisområde Vällingby. Ett samverkansavtal mellan polisen och stadsdelsförvaltningen i Bromma skrevs då på två år, och nu har beslut fattats om att förlänga samarbetet i ytterligare två år.

Syftet med överenskommelsen ska vara att skapa ett tryggare lokalsamhälle med minskad brottslighet och ökat engagemang i Bromma.

Vissa revideringar har gjorts från den ursprungliga överenskommelsen.

– Den stora skillnaden är att den praktiska verksamheten som görs i samverkan, blir tydligare. Vi har tagit fram en lokal lägesbild av hur det ser ut i Bromma i dag, baserad på trygghetsmätningar, brottsstatistik och flera andra parametrar, som ligger till grund för hur vi ska jobba lokalt, säger Lotta Ströman, preventionssamordnare i Bromma stadsdelsförvaltning och insatt i avtalet.

Några exempel på kommande samarbeten mellan stadsdelen och polisen är en antilangningskampanj inför skolavslutningen i sommar, trygghetspromenader runt om i Bromma samt tillsynsbesök för tobaksförsäljning.

– Fokus är på förebyggande arbete i samverkan. Vi vill göra Bromma tryggare på sikt, bland annat genom bättre kommunikation mellan stadsdelsförvaltningen och polisen, säger Lotta Ströman.