Avverkad skog drog ner betyg

Grimsta Bevarandestatusen i Grimsta naturreservat är ”mindre gynnsam”. Det är slutsatsen när miljöförvaltningen i Stockholms stad har inventerat stadens naturreservat under 2011.

Bland det som drar ner bety­- get nämns skogsavverkningen vid Blackebergs gård.

Miljöförvaltningen konstaterar dock att Hässelby-Vällingby stadsdel har en hög ambition för reservatet och har avsatt pengar för skötsel under 2012, och att tillståndet för reservatet är stabilt.