HD avvisar överklagande av kritiserat bygge

380 studentbostäder planeras i Fäholmaskogen.
380 studentbostäder planeras i Fäholmaskogen.
Högsta domstolen avvisar överklagandet av det kritiserade studentbostadsbygget i Kärrtorp.
Men det är ändå inte säkert att husen byggs. Mark-och miljööverdomstolen ska också pröva ärendet.

I december 2018 klubbades beslutet att bygga 380 nya studentbostäder i Fäholmaskogen i Kärrtorp. Beslutet möttes sedan av motstånd. Byggnadsplanerna överklagades av ett antal Kärrtorpsbor som bor i området, och ärendet gick hela vägen till Högsta domstolen. Där har nu överklagandet avvisats.

Men ändå är det inte säkert att bygget blir av. Detaljplanen ska nämligen också prövas av Mark- och miljööverdomstolen. Hur det går där avgör om projektet blir av i sin helhet eller inte.

Stadsbyggnadskontoret har i tidigare vändor tagit till sig en del av kritiken från Kärrtorpsborna. Husen har minskat i storlek och parkeringsplaster garanterats.

– Det är ganska vanligt att sådana här detaljplaner överklagas av boende. Det råder osäkerhet från de som bor i området kring hur områden kommer skuggas, hur det blir med dagvattenhantering och parkeringsplatser, säger Petter Lindencrona, enhetschef vid planavdelningen på stadsbyggnadskontoret och som är handläggare i ärendet.

När den slutgiltiga domen kommer från mark- och miljööverdomstolen går inte att säga.