LÄS ÄVEN
Ayesha vill blanda hihop och teater i Trappan