Min lokala hjälte

Satsning ska få fler att välja cykeln

Upplands-Bro har ett väl fungerande gång- och cykelvägnät. Men det ska bli ännu bättre med hjälp av en plan som kommunen har tagit fram.

– Bland annat har vi med förslag på förbättringar på de regionala gång- och cykelstråken mot Håbo, Bålsta och Sigtuna och fler cykelparkeringar. Det finns i centrumområdena, men vi behöver fler i anslutning till friluftsområden, säger trafik- ingenjör Susanna Huttunen.

Man har också tittat på möjligheten för utökad vägvisning för gång-och cykeltrafik.

– Det finns också ett förslag om en reseundersökning bland cyklisterna. Att få fler att cykla är absolut ett mål.

Kommunstyrelsen behandlar planen i morgon onsdag.