Bäckahagens skola ska rymma 1 000 elever

Bäckahagens skola ska byggas ut.
Bäckahagens skola ska byggas ut.
Bäckahagens skola ska byggas ut och få plats för 1 000 elever.
Projektet beräknas vara klart 2021 och kosta 246 miljoner kronor.

Bäckahagens skola ska byggas ut och få plats med totalt 1 000 elever, varav 30 i grundsärskolan. Skolan har idag plats för 650 elever.

”Paviljongen kom perfekt”

En byggnad kommer att rivas och ett nytt hus ska byggas där det ska inrymmas kök- och matsal, klassrum och specialsalar.
Projektet beräknas kosta 246 miljoner kronor. Nybyggnationen planeras att vara klar i januari 2020 och ombyggnationen av de andra husen planeras för inflyttning i augusti 2021. Tidplanen förutsätter att bygglov ges i januari 2018 och inte överklagas.

Sisab fattar beslut om ombyggnaden i morgon, den 26 september.
a