Bäcken rustades för miljoner – sinade

Årstabon Anders Djerf (V) vill se ett levande vattenflöde bäck­ravinen i Årstaskogen.
Årstabon Anders Djerf (V) vill se ett levande vattenflöde bäck­ravinen i Årstaskogen.
Den är tänkt att vara ett porlande vattendrag, men bäckravinen i Årsta­skogen är så gott som torrlagd och igenväxt av sly.

– Det verkar som man har glömt bort den, säger Årstabon Anders Djerf.

En strid ström av joggare och cyklister passerar över den lilla träbron vid båtklubben nedanför Årsta gård.

Under bron är det inte lika mycket rörelse.

Här ligger vattnet blick stilla med ett lager frömjöl på ytan. Lite längre upp mot Årsta gård finns inget vatten alls och grenar och sly finns i stället i bäckfåran. Informationstavlan om bäckravinen är sliten och helt oläslig.

– Det finns så stora natur- och kulturhistoriska värden här som borde tillvaratas. Som det är nu så förfaller ån, säger Anders Djerf.

Ett ymnigt vattenflöde menar han skulle ha positiva effekter för både djur- och växtliv och rekreation.

Det var också tanken när bäckravinen rustades upp 2007.

För drygt fyra miljoner kronor från den så kallade miljömiljarden återförde man dagvatten från Årstafältet till Årstaaviken via bäckravinen.

Exploateringskontoret och Stockholm vatten samarbetade i projektet.

Anders Djerf, ordförande i Vänsterpartiet Årsta, var en dem som låg bakom idén att rusta upp bäckravinen. Han har nu skrivit ett medborgarförslag till stadsdelförvaltningen där han uppmanar politikerna att ta ansvar för den. Han skickade in förslaget i mitten av maj och det ska nu handläggas.

– Vi har precis startat upp ärendet och kommer att samarbeta med de centrala förvaltningarna, som exempelvis trafikkontoret. Men först när vi har samverkat och stämt av med dem kan vi lämna ett svar på medborgarförslaget, säger Maggan Cervinger, parkingenjör på Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.