ANNONS

Badbryggan måste rivas

Föräldrar och barn är upprörda över att bryggan ska rivas.
Föräldrar och barn är upprörda över att bryggan ska rivas.
Bryggan anlades i somras. Nu ska den rivas. Boende i området är starkt kritiska.

– Det är förödande för allmänheten om den försvinner, säger Lotta Almqvist.
ANNONS

Kalvfjärden ligger stilla, under ett täcke av is. I vassen nedanför Brevik skola ligger den nya flytbryggan som kom på plats under sensommaren och som Tyresönäs villaägareförening kämpat för i många år. I somras blev det av. Men nu måste bryggan rivas.

– Det kändes fantastiskt att äntligen få tillgång till Kalvfjärden. Det är förödande för allmänheten om bryggan försvinner, säger Lotta Almqvist.

Hon är en av de föräldrar och boende i närheten som protesterar mot att bryggan ska rivas. Hon förklarar att badmöjligheterna är få i området; det finns däremot många privata bryggor, sjötomter och båtbryggor.

– Vi har kunnat bada på en båtbrygga här intill, men där är mycket båttrafik och dessutom känns det inte så fräscht att bada bland båtarna.

Att bryggan ska rivas beror på att fastighetsägare i närheten överklagat anläggningen till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har nu gått på de klagandes linje och beslutat att Tyresö kommun måste ta bort bryggan och återställa strandområdet.

– Det är bedrövligt att de vill ta bryggan från barnen. Här finns ju inget annat badalternativ, säger föräldern Alexandra Wien.

Åke Skoglund, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun, är förvånad över länsstyrelsens beslut.

– Vi delar inte länsstyrelsens uppfattning, utan tycker det var korrekt att anlägga den, säger han.

Åke Skoglund förklarar att bryggan ligger inom ett detaljplanelagt område som är tänkt för lek och att strandskyddet redan är upphävt, eftersom marken redan är exploaterad.

ANNONS

Här finns sedan några år en vatten- och avloppsledning i vattnet och på land finns en bred gång fram till pumpstationen.

Men länsstyrelsen menar att VA-ledningen inte kan jämföras med brygganläggningen.

Myndigheten gör bedömningen att bryggan har större påverkan på strandmiljön samt att bryggan är ”ett onödigt intrång i vattenområdet som har dokumenterat gynnsamma förutsättningar för fiskerekryteringen”.

– Vi har överklagat beslutet. Det finns ju inga badplatser på Kalvfjärdssidan och det är klart att allmänheten vill ha någonstans att bada på den sidan också, säger Åke Skoglund.

En av de tre personer som tyckt att kommunen inte följer lagen om strandskydd skriver i ett mejl till Lokaltidningen Mitt i att ”Det finns inget motsatsförhållande mellan att värna om strandskyddet och allmänhetens intresse. Det finns flera närliggande badplatser som är tillgängliga för allmänheten.”

Men Lotta Almqvist har saknat en badplats som känns säker och som inte är bland båtar.

Hon tittar ut över Kalvfjärden och skakar på huvudet över länsstyrelsens bedömning att bryggan har negativ inverkan på fisken.

– Det finns ju en båtklubb till höger och en till vänster. Att just den här bryggan skulle påverka fisktillväxten mer tror jag inte ett dugg på.

Att just den här bryggan skulle påverka fiskarna mer tror jag inte ett dugg på.Lotta almqvist

Fakta

Länsstyrelsens bedömning

Vassbältet utanför Brevik skola är utpekat som potentiellt viktigt rekryterings- och uppväxtområde för gädda, gös och aborre, enligt Fiskeriverkets habitatmodell.

Länsstyrelsen påpekar vidare i sitt beslut att det redan finns ett antal bryggor i området och ifrågasätter nyttan med denna.

Senast den 31 mars ska Tyresö kommun ha rivit bryggan och återställt området.

Tyresö kommun har överklagat beslutet till Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Källa: Länsstyrelsen, Tyresö kommun