Både ris och ros för Skolgrunden

KÄRRTORP Eleverna trivs på skolan och lärarna har en bra relation till dem.

Men kunskapsresultaten måste förbättras och flera lärare är obehöriga.

Så låter resultatet av Skolinspektionens tillsyn av den fristående grundskolan Skolgrunden i Kärrtorp.

Skolan, som har elever med olika diagnoser, driver en verksamhet som till stor del uppfyller kraven i skollagen och läroplanen.

Men även om tillsynen visat att eleverna trivs så kan skolan göra mer för tryggheten och elevernas studiero, anser Skolinspektionen.