Både ris och ros till den nya mobilmasten

Landmärke eller hälsorisk? Åsikterna bland de boende i Långbrodal går i sär om den 40 meter höga mobilmasten som rests vid Vantörsvägen.

De senaste veckorna har en 40 meter hög mast för mobiltelefoni successivt rests vid Vantörsvägen intill Johan Skyttes skola.

Det är de stora mobiltelefonioperatörerna som bygger den tillsammans.

– Vi hoppas att den ska var i drift i sommar, säger Björn Lindberg, chef för radioplaneringen på Tele2.

Flera boende i området har hört av sig till Lokaltidningen Mitt i angående byggnationen. Den anses vara ful, eventuellt farlig – och ett nytt landmärke.

En av dem som har reagerat är Arne Nilsson som bor en kilometer från den nybyggda masten.

– Den är väldigt dominant. Den ser högre ut än hela Hägerstensåsen. Förut hade vi masten vid Telefonplan och Hägerstensåsen som balkongutsikt. Nu har vi även masten i Långbro, säger han.

– Vi bor i ett mobilt land och får därför inte tala om hälsorisker. Men jag skulle då inte vilja bo alldeles intill den.

Att det saknas vetenskapligt stöd för att människor kan bli sjuka av strålning från mobilmaster uppmärksammades förra veckan.

beslutade Mora kommun i Dalarna efter mycket om och men att inte införa en ”strålningsfri zon” i området.

– Det finns strålning, men gränsvärdena är lägre än vad som är skadligt – såvida man inte befinner sig högst upp på masten, säger Björn Lindberg

– Man utsätts för mer strålning av sin egen mobiltelefon.

Fakta

Oftast låga nivåer

Strålningen, i form av radio­vågor, från mobilmasters sändare som allmänheten exponeras för ligger generellt på mycket låga nivåer, oftast lägre än en tusendel av Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde.

Den som befinner sig inom ett par meter från en sändare kan exponeras för strålning över referensvärdet. Men då antennerna är placerade på höga master eller husfasader så är det i praktiken omöjligt att långvarigt vistas i närheten av dem.

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten