Badet var felbyggt från början

När det var som värst jämförde en konsult badets väggar med kexchoklad.
När det var som värst jämförde en konsult badets väggar med kexchoklad.
Om Mörbybadet renoveras igen blir det andra gången på tolv år som tiotals miljoner investeras för att laga fukt- och mögelskador. 2004 slogs det även fast att badet var felbyggt. Enligt tekniska kontoret borde kanske badet ha rivits redan för tolv år sedan.

Mörbybadet är så fuktskadat att det måste renoveras för 60 miljoner kronor. Alternativet är att riva och bygga ett nytt bad för 120 miljoner kronor. Senare i vår ska kommunen fatta beslut om vad som ska göras.

Det är inte första gången som badet kostar kommunen pengar. Under 2004 renoverades badet för 22 miljoner kronor. Orsaken var precis som nu fukt- och mögelskador.

Lars Eliasson, tekniska kontorets förvaltningschef, menar dock att det är naturligt att badet drabbats av fuktskador.

– Badet börjar bli gammalt helt enkelt, det är ganska vanligt att det blir slitage på bassänger, säger Lars Eliasson.

Borde man inte ha kunnat åtgärda dagens problem i ett tidigare skede med tanke på att man känt till problemen med fuktskador så länge?

– Nej, vi uppmärksammade problemen tidigt, men att renovera med en gång hade fortfarande inneburit en stor insats. I stället har vi väntat, kostnadsskillnaden mellan att renovera då och nu är väldigt liten och vi har kunnat ha öppet badet i flera år till, säger Lars Eliasson.

Badet renoverades på grund av fuktskador 2004, borde det inte ha hållit längre?

– Jag tycker att det är lite kort tid ja, vi hade nog hoppats på åtminstone fem år till. Det är därför vi funderar på om man inte borde bygga nytt nu i stället för att renovera och köpa ytterligare tio år för att sedan behöva riva i alla fall.

Hade det varit billigare att riva och bygga nytt redan 2004?

– Det hade nog inte blivit särskilt mycket dyrare i alla fall.

Källor till Mitt i uppger att skadorna på badet beror på byggfusk. Isoleringen i badet är för dålig och det är det som har orsakat problemen med fuktskador.

Christer Mörk jobbade som teknisk direktör på Danderyds kommun när renoveringen i början av 2000-talet genomfördes. Han berättar att skadorna på väggar och tak då var så allvarliga att man var rädda att badet skulle rasa om ingenting gjordes.

– Isoleringen var så dålig att fukt kom in i väggarna, när det var som värst jämförde konsulten vi anlitat materialet med kexchoklad, säger Christer Mörk.

Enligt honom stod det klart att fuktskadorna berodde på ett konstruktionsfel. Isoleringen var för dålig. Att söka kompensation av byggherren var dock aldrig aktuellt.

– Firman som byggde badet gick i konkurs efteråt så det fanns ingen byggare att föra talan mot, och det hade ändå gått så lång tid att garantier mot medbyggda fel inte var aktuella, säger Christer

Fakta

Mörbybadets historia

1986: Mörbybadet står klart.

Slutet av 80-talet/början av 90-talet: Badet har problem med fukt- och mögelskador.

Mars 2003: Fuktskador upptäcks i väggar och tak. Problemen är så stora att man fruktar att badet ska rasa om ingenting görs.

Oktober 2003: Kommunen meddelar att man vill hålla badet öppet i ytterligare tre år på grund av problem med att finansiera renoveringen.

November 2003: Efter protester från personal och badgäster backar kommunen och meddelar att renoveringen inte kommer att skjutas upp. Arbetet ska finansieras med en skattehöjning.

November 2004: Badet återinvigs efter renoveringen. Arbetet kostade 22 miljoner kronor. Enligt tekniska kontoret berodde skadorna på ett byggfel.

Januari 2016: Mögel- och fuktskador upptäcks i bassäng, väggar och tak. Skadorna är så stora att en renovering beräknas kosta 60 miljoner kronor. Alternativet är att riva och bygga ett nytt för 120 miljoner. Kommunen undersöker nu lämpliga platser där ett nytt bad skulle kunna byggas.